Moto

2021/2022: õppeaasta motoks on: SEIKLUSI OTSIDES!

 PÕHIMÕTTED:

1. Läbi mängu saab laps aru sõprusest, aususest, sõnapidamisest, oskab arvestada teistega, areneb eneseväljendusoskus.

2. Lapsed oskavad, vastavalt võimalustele, eakohaselt mängida.

3. Lapsed on aktiivsed, liikumishimulised, õpetajad liiguvad ise ja motiveerivad lapsi.

4. Lapsed oskavad märgata looduses toimuvaid muutusi; oskavad looduses käituda, loodust hoida.

5. Õpetajad arvestavad iga lapse individuaalsete vajaduste ja võimetaga õppe- ja kasvatustöös.

6. Õpetajad teevad tihedat koostööd teiste pedagoogidega, logopeediga, peredega, märkavad laste erivajadusi, toetavad laste huvisid lähtudes tervislikest eluviisidest ja säästmisest

7. Õpetajatel on teadmised laste mõttejulguse arendamisest, loovuse toetamisest uudishimu tekitamisest ja unistama julgustamisest. 

8. Lastele meeldib mängida ja kasutada robootika vahendeid.

9. Kooliminev laps on läbinud lasteaia õppekava. Laps on valmis õpitegevuse alustamiseks koolis ja soovib minna kooli

ÕPPEKASVATUSTÖÖ EESMÄRGID:

  1. Igale lapsele on loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

  2. Laste tööde näitus Viljandi  Linnaraamatukogus.

  3. Arvestades lapse võimete ja vajadustega suuname lapsi iseseisvalt ja vastutusvõimeliselt tegutsema – õpetaja on suunaja eeskuju.

  4. Kaasame pered

  5. Iga kuu on üks matkapäev

  6. Õppetegevuste läbiviimine õues 

print