Õppekava

Õppekava aluseks on võetud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava , mille ülesandeks on süstematiseerida õppekasvatustegevuse sisu, määratleda lähimad ja kaugemad eesmärgid ning nende realiseerimise viisid ja meetodid.
Õppekava peab tagama lapse arengu, mille lõpptulemuseks on koolivalmidus.

Õppekavas on välja toodud erinevate kasvatusalade taotlused:
• Kasvatuse põhiprintsiibid;
• Tööviisid ja meetodid;
• Traditsioonilised üritused;
• Teemade jaotus ja käsitlemise ulatus;
• Valdkonnad ning eeldatavad oskused ja teadmised õppeperioodi lõpuks.

Viljandi Lasteaed Karlsson ÕPPEKAVA

 

print